Червень 2018

Вівторок, 26 Червень 2018

Бюро безоплатної правової допомоги інформує

Виплата компенсації за не використану відпустку

Право на відпустку, і відповідно, нa компенсацію за невикористану відпустку мaють громадяни України, щo перебувaють y трудових відносинах з підприємствами, устaновами, організаціями незалежно вiд форми власності aбо якi працюють у фізичної особи зa трудовим договором.

Компенсація за не використану відпустку – це грошова винагорода працівнику за час законного відпочинку, яким він не скористався. Випадків, коли виплачується компенсація не так багато, але кожен з них має свої нюанси. В цій статті ми надамо відповіді на найпоширеніші питання, що стосуються нарахування та виплати компенсації.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки» (далі Закон) право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбаченихцим Законом; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 цього Закону.

Згідно з ч. 4 ст. 24 Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні.

Тобто за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, не менше ніж 24 календарних дні щорічних відпусток (основної та додаткових) за решту днів не використаних щорічних відпусток за цей самий робочий рік може бути виплачено грошову компенсацію.

Але грошова компенсація виплачується не за всі види не використаних відпусток. Наприклад, згідно cт.24 Закону oб відпустках компенсується невикористана звичайна щорічна відпустка, а також додаткова відпустка працівникам, щo мають дітей.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину –інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону), та додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 15 Закону) не належать до щорічних відпусток, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону, тому на них не поширюються наведені вище умови компенсації щорічних відпусток.

 

Установлюються такі види відпусток (ст. 4 Закону):

1) щорічні відпустки:

- основна відпустка (стаття 6 цього Закону);

- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону);

- додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону);

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (ст.ст. 1314 і 15  Закону);

3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону);

3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (ст. 16-1  Закону);

4) соціальні відпустки:

- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону);

- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку(ст. 18 Закону);

- відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (ст. 18-1 Закону);

- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону).

5) відпустки без збереження заробітної плати (ст. ст. 2526 Закону).

Компенсація за невикористану відпустку згiдно законодавству виплачується в таких випадках (ст. 24 Закону):

- звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

- звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості;

- переведення працівника нароботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник;

- за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні;

- у разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям.

Увага!!!Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Кодексом законів про працю України для сезонних та тимчасових працівників передбачені такі ж трудові права та гарантії, як і для постійних робітників. Відповідно до статті 6 Закону про відпустки сезонним та тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України.

Незалежно від вигляду не використаної відпустки, за наявності підстав грошова компенсація виплачується зa всі періоди не використаної відпустки, тобто виплата компенсації не має терміну давності.

Для виплати компенсації потрібна заява від працівника (або спадкоємця). Заява складається в довільній формі i повинна містити підставу для отримання компенсації (тобто: звільнення, переведення нa інше місце роботи, заміна частини щорічної відпустки, смерть працівника).На підставі заяви видається наказ про виплату грошової компенсації.

Розрахунок суми компенсації за не використану відпустку проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою КМУ №100 від 08 лютого 1995 р. (далі – Порядок 100) за тим же алгоритмом, що й нарахування відпускних. Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для оплати компенсації є останні 12 календарних місяців (без урахування святкових та не робочих днів), які передують місяцю нарахування компенсації. В разі, якщо працівник відпрацював менше року, то розрахунок проводиться за період з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняттяна роботу до першого числа місяця, в якому нараховується компенсація.

До розрахунку середнього заробітку для визначення компенсації за відпустку включаються основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, середня зарплата за період відрядження, суми відпускних, доплати за суміщення професій, розширення зони обслуговування та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення загальної суми доходу за розрахунковий період на кількість календарних днів в розрахунковому періоді. Для отримання суми компенсації потрібно помножити середньоденну заробітну плату на кількість днів, за які сплачується компенсація.

Відповідно до п.4 Порядку 100, матеріальна допомога не включається до розрахункусередньоденногозаробітку.

Відповідно до п.4 Порядку 100 в разі, якщо працівник не мав заробітку, не з його вини, розрахунки проводяться виходячи з установлених працівнику в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Підводячи підсумок вищевикладеного можна впевнено стверджувати, що роботодавець не може відмовити працівнику у виплаті грошової компенсації, якщо наявні підстави зазначені у ст. 24 Закону України «Про відпустки».

Дана стаття підготована працівниками Окнянського бюро правової допомоги Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!».

 

Read more

Понеділок, 25 Червень 2018

Оголошення для депутатів районної ради VII скликання


До уваги депутатів Окнянської районної ради

VІІ скликання! 27 червня 2018 року о 10.00 годині в сесійному залі районної ради (смт. Окни, вул. Комарова, 2), відбудеться пленарне засідання двадцять п'ятої сесії районної ради VІІ скликання.

 

Read more

Вівторок, 19 Червень 2018

Бюро безоплатної правової допомоги інформує

 

Правова допомога сільським жителям: «В селі Довжанка Окнянського району проведено консультування громадян з правових питань»

 

 

порядок укладення договору орендиземельноїділянки

порядок та строки вивільненняпрацівників

порядок наданнябезоплатної вторинної правової допомоги та

перелік документів, необхідних для їїотримання

Безоплатну правову допомогу з цих та інших питань отримали четверо жителів села Довжанка Окняського району під час роботи мобільного пункту консультування, який працював 15 червня в Довжанській сільській раді.
Правові консультації надавав головний спеціаліст Окняського бюро правової допомоги Сергій Таратунський.
Для поширення інформації про систему безоплатної правової допомоги та можливості її отримання в Окнянському бюро правової допомоги або під час роботи мобільного пункту консультування розповідав жителям села під час вуличного інформування представник бюро.

Нагадуємо, щобезоплатнуправовудопомогуможнаотримати в Окнянському бюро правової допомоги: смт Окни, вул. Комарова, 2, каб. 15. 

Тел.: (04861) 2-20-20
Єдинийтелефонний номер системибезоплатної правової допомоги: 0-800-213-103
#Я_маю_право #Безоплатна_правова_допомога#Окнянське_бюро_правової_допомоги #ЯМП #БПД 
Гушкан Альона SerhiiTaratunskyj

IMG 0875   IMG 0876IMG 0883  IMG 0884

 IMG 0877  IMG 0882

IMG 0878  IMG 0881

 

 

Read more

П'ятниця, 15 Червень 2018

Бюро безоплатної правової допомоги інформує

В Україні стартувала інформаційна кампанія  «Безоплатна правова допомога – завждипоруч»

В Україні стартувала інформаційна кампанія «Безоплатна правова допомога – завждипоруч».

Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання правової допомоги спільно з канадськими партнерами презентували серію відеороликів та плакатів, які стануть основою інформаційної кампанії про безоплатну правову допомогу в Україні.

Мета кампанії – розповісти як найширшому коли громадян про систему безоплатної правової допомоги (БПД) як про можливість вирішувати свої проблемні питання та захищати свої права у правовий спосіб. Відеоролики мотивують звертатися за безоплатною правовою допомогою та інформують, як цеможназробити.

«Створення системи безоплатної правової допомоги є одним із найбільш успішних проектів українського Уряду за останні 5 років. Це той проект, який поновлює справедливість і надає право на захист від свавілля держави, правоохоронної системи. Для нас цей проект є пріоритетним», – наголосив Міністр юстиції України Павло Петренко.

Більш детально за посиланням:

 

http://www.legalaid.gov.ua/…/2295-v-ukraini-startuvala-info…

Безымянный

В Україністартувалаінформаційнакампанія «Безоплатна правова допомога – завждипоруч»

В Україністартувалаінформаційнакампанія «Безоплатна правова допомога – завждипоруч».

Міністерствоюстиції України, Координаційний центр з надання правової допомоги спільно з канадськими партнерами презентувалисеріювідеороликів та плакатів, якістануть основою інформаційноїкампанії про безоплатнуправовудопомогу в Україні.

Мета кампанії – розповістиякнайширшому колу громадян про систему безоплатної правової допомоги (БПД) як про можливістьвирішуватисвоїпроблемніпитання та захищатисвої права у правовийспосіб. Відеороликимотивуютьзвертатися за безоплатною правовою допомогою та інформують, як цеможназробити.

«Створеннясистемибезоплатної правової допомоги є одним ізнайбільшуспішнихпроектівукраїнського Уряду за останні 5 років. Це той проект, якийпоновлюєсправедливість і надає право на захист відсвавіллядержави, правоохоронноїсистеми. Для нас цей проект є пріоритетним», – наголосивМіністрюстиції України ПавлоПетренко.

Більш детально за посиланням:

http://www.legalaid.gov.ua/…/2295-v-ukraini-startuvala-info…

Read more

Вівторок, 12 Червень 2018

Вівторок, 05 Червень 2018

Календар новин

<< < Червень 2018 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30