Оголошення про проведення повторних земельних торгах у формі аукціону з продажу прав оренди на 21 рік на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Красноок

Земельні торги

Уряд затвердив Методику формування спроможних територіальних громад

Уряд своєю Постановою затвердив розроблену Мінрегіоном Методику формування спроможних територіальних громад.

Під час засідання Уряду 8 квітня Методику презентував Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Одним з основних положень Методики є визначення потенційних адміністративних центрів майбутніх спроможних територіальних громад та їхніх зон впливу.

Потенційними адміністративними центрами в першу чергу визначаються міста обласного значення та населені пункти, що мають статус районних центрів.

Адміністративними центрами потенційно можуть бути також села, селища, міста, що історично мали статус районних центрів та знаходяться на відстані понад 20 км від міст обласного значення, районних центрів, а також інші населені пункти.

Необхідною умовою визначення адміністративного центру спроможної територіальної громади є наявність адміністративних будівель для розміщення органів управління місцевого самоврядування, органу правопорядку, пожежної частини, пункту швидкої допомоги, центру надання адміністративних послуг, державного казначейства тощо.

Крім того, адміністративний центр повинен мати установи соціальної інфраструктури, заклади загальної та дошкільної освіти, охорони здоров’я первинного рівня, соціального захисту.

Зона доступності населених пунктів до адміністративного центру спроможної територіальної громади складає 20 – 25 км. Ця зона визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на територіях цих громад.

Згідно з положеннями Методики, території громад формуються з врахуванням принципу повсюдності, а також мають бути нерозривними, розташованими в межах області та, по можливості, в межах одного району.

Також в Методиці містяться вимоги щодо розробки проекту Перспективного плану формування територій громад кожної області.

Проект перспективного плану має включати графічну частину, яка відображає межі спроможних територіальних громад, потенційні адміністративні центри таких громад та всі населені пункти, а також паспорт спроможної територіальної громади з описом кожної такої громади.

Затвердження Методики формування спроможних територіальних громад є першим етапом реалізації закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що набрав чинності 4 березня цього року.

 

Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата збільшиться з 1 грудня 2015 року

Законом України від 28 грудня 2014 року № 80-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривні (стаття 7).

мінімальну заробітну плату:

- у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень,

                                         з 1 грудня - 1378 гривень;

- у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 грудня - 8,25 гривні (стаття 8).

Також звертаємо увагу, що податкова соціальна пільга надається в розмірі, який дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розмірі на місяць, встановленому на 1 січня звітного податкового року.

У 2015 році податкова соціальна пільга складатиме 609 гривень.

Відповідно до підпyнкту 169.4.1 Податкового кодeкcу України, податкова соціальна пільга може застосовуватися до доходу прaцівника у виглядi зарплати чи прирівняних дo нeї виплат, якщo розмір доxоду нe перевищує прожиткового мінімуму, встановленoгo для працездатної особи станом нa 01 січня звiтнoгo податковогo року, помножeнoгo нa 1,4 тa округлeногo дo найближчиx 10 гривень.

Таким чином, величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу у 2015 році становитиме 1710 гривень (1218х1,4=1705,2).

Проект рішення "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Красноокнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)"

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку земель», Податковим кодексом України з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, визначенні втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Красноокнянського району Одеської області (за межами населених пунктів), районна рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) Красноокнянського району Одеської області. 2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель, зазначену у пункті 1 цього рішення, з 01 січня 2016 року. 3. Довести до відома Красноокнянський відділ Котовської податкової інспекції відомості про введення в дію нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) Красноокнянського району Одеської області. 4. Опублікувати в засобах масової інформації рішення про введення в дію нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) Красноокнянського району Одеської області. 5. Контроль за виконанням покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, майнових відносин, фінансово-економічної та регуляторної політики та аграрної політики, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів. Голова районної ради С.М. Білий

Земельні торги

Одеський науково-дослідний та проетний інститут землеустрою запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства взяти участь у земельних торгах.

Детальніше

Нова форма декларацій по ПДВ та правила її складання

Фахівці Котовської ОДПІ повідомляють, що з 01.01.2015 року декларація по ПДВ подається за новою формою. Нова редакція звітності враховує попередні законодавчі новації у порядку справляння податку на додану вартість, а саме: у формі декларації добавлено окремі рядки, в яких вказується обсяги постачання та придбання товарів за ставкою 7%. Також у декларації з ПДВ з’явилися рядки, в яких має бути відображено коригування податкових зобов’язань або податкового кредиту згідно із ст.39 «Трансфертне ціноутворення» Податкового кодексу України.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість в цілому суттєво не змінився, але має деякі важливі новації. Одна з них стосується платників, які працюють в умовах дії угоди про розподіл продукції. При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором за угодою про розподіл продукції така сума підлягає відшкодуванню інвестору, в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

Ще одним суттєвим нововведенням є те, що платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, до додатка 8 мають подати скановані копії розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням товарів чи послуг, або скановані копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Також у Порядку з’явилися нові правила стосовно процедури отримання платником ПДВ бюджетного відшкодування у випадку зміни його напрямку, а саме: якщо платником податку приймається рішення про отримання на банківський рахунок бюджетного відшкодування сум податку, які у попередніх періодах були ним задекларовані в рахунок зменшення податкових зобов’язань, то таке рішення приймається за умови наявності в картках особових рахунків залишку не використаної суми податку, що була задекларована до бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних періодів. Якщо такі умови дотримані, платником подається уточнюючий розрахунок, у якому проводяться відповідні коригування зміни напрямку бюджетного відшкодування.

Ці норми прописані в Наказі Мінфіну України від 23.09.2014 №966 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання   податкової звітності з податку на додану вартість»

Щорічний обласний конкурс сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території

Сайт 11 вересня відбувся візит обласної конкурсної комісії з проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території до Чорнянської сільської ради Красноокнянського району.

Голова сільської ради Ожога Р.В. та голова районної ради Білий С.М. радо вітали гостей на мальовничій території Чорнянської громади. Раїса Володимирівна з щирою любов’ю до рідного краю та населення, яке тут проживає, ознайомила з історією села Чорни. Розповіла про життєвий рівень та фінансові ресурси місцевої територіальної громади. А також голова зазначила, що основи життя суспільства залежать визначальною мірою саме від села та його жителів.

Крім того Ожога відповіла на різноманітні питання членів комісії, які в свою чергу з інтересом познайомилися з визначними пам’ятками села.

Федосіївська громада

DSC02627 1Заключним етапом робочого тижня в рамках проекту «Народний бюджет» був візит до Федосіївської сільської ради. Традиційно громадяни були проінформовані про реалізацію проекту в межах області, району в 2012 році та перспективи на 2013 рік. Сільський голова Засадна Лариса Сергіївна ознайомила з роботою сільської ради в 2012 році  та окреслила основні напрями роботи в 2013 році, звітували також про свою діяльність і депутати районної ради Берлян Віктор Миколайович та Васильковський Володимир Васильович. По закінченню заходу був організований музичний концерт за участю районних талантів.DSC02640 1DSC02641 1

Маяківська сільська рада

2013-04-12 151622 111 квітня радо приймала Маяківська громада. В будівлі сільського клубу відбувся схід громадян. С.М. Білий голова районної ради разом з керівництвом району активно приймали участь в проведені даного заходу. Голова районної державної адміністрації Лемищук М.В. проінформував населення про виконання проекту «Народний бюджет» за 2012 рік та визначив напрямки даного проекту на 2013 рік. Сільський голова Шаргородський А.І. розкрив в повному обсязі вплив «Народного бюджету» в розрізі Маяківської сільської ради. Вирішили низку питань місцевого значення, а питання які потребували детального вивчення взяли на замітку кожен в межах своїх компетенцій.

Календар новин

<< < Квітень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30