Бюро безоплатної правової допомоги інформує

Пільги учасників антитерористичної операції з оплати харчування дітей

у навчальних закладах

Уперше пільги для учасників антитерористичної операції (далі – АТО) встановлено Законом України від 01.07.2014 № 1547-VІІ (далі – Закон № 1547), яким внесені зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис­ту» від 22.10.1993 № 3551-ХП (далі— Закон про статус ветеранів), а саме: пункт 19 цієї статті викладено в новій редакції.

З дати набрання чинності Законом № 1547, тобто 19.07.2014, учасниками бойових дій визнаються також: «військовослуж­бовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки Украї­ни, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військо­вослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціаль­ного зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відпо­відно до законів України військових формувань, які захищали неза­лежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваю­чи безпосередньо в районах АТО, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому законодав­ством».

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис­ту» встановлено низку істотних пільг для учасників АТО, зокрема знижки на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовне санаторно-курортне лікування, пільгове отри­мання кредитів тощо. Однак пільг щодо перебування дітей учасни­ків АТО у дошкільних навчальних закладах не передбачено.

Натомість встановлено пільги для дітей військовослужбов­ців Законом України «Про соціальний і правовий захист військово­службовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ (далі — За­кон №2011). Так, відповідно до частини четвертої статті 13 Закону № 2011 дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. Окрім того, відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону № 2011 місцеві ради надають позачерго­во місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за місцем проживання.

Згідно з підпунктом 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР створення необхідних умов для виховання дітей є одним із владних (самоврядних) повноважень органів сільських, селищних, міських рад. Тому влада на місцях повноправна встановлювати інші пільги та компенсації. Зокрема, департаменти соціальної по­літики низки обласних державних адміністрацій заявили про прі­оритетність встановлення пільг і допомоги учасникам АТО та їхнім родинам.

Загалом повноваження розв’язувати питання соціального захисту учасників АТО надано Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, утвореній відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2014 № 326.

Відповідно до вищевикладеного вбачається, що питання фінансування харчування дитини в дошкільному навчальному закладі покладено на місцеві бюджети. Одже, з метою отримання інформації – чи виділялися кошти на покриття витрат на харчування дітей учасників атитетористичної операції, згаданим особам необхідно усно або письмово звернутися до сільської, селишної або міської  ради, за місцем свого проживання.

 

Начальник відділу

«Окнянське бюро правової допомоги»

Подільського місцевого центру

з надання безоплатної вторинної правової допомоги                                       

Альона Гушкан  05.12.2017 р.

Календар новин

<< < Квітень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30